Scan uit het bevolkingsregisterIn het streven zoveel mogelijk van data open ter beschikking te stellen biedt het Regionaal Archief Alkmaar ook complete set genealogische data aan met daarin:

  • Bevolkingsregisters
  • Indexen (‘repertoria’) op notariële akten
  • Doop-, trouw- en begraafregisters
  • Akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden)

Deze set bevat een kleine 1,9 miljoen vermeldingen van personen uit ons werkgebied. Veel van deze records zijn ook voorzien van een link naar de digitale afbeelding van de originele akte. Er wordt nog regelmatig nieuwe data toegevoegd door een groep enthousiaste vrijwilligers, regelmatig updates ‘harvesten’ is dus zeker aan te raden!

De set wordt aangeboden via het OAI-PMH protocol. De set is met de volgende link te bereiken:

http://api.memorix-maior.nl/collectiebeheer/a2a/key/6188c876-7ba1-11e0-952a-00163e60bf4d/tenant/raa?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_a2a

De verschillende typen akten zijn ook apart te ‘harvesten’. Gebruik deze link om een overzicht te krijgen van de subsets die te onderscheiden zijn:

http://api.memorix-maior.nl/collectiebeheer/a2a/key/6188c876-7ba1-11e0-952a-00163e60bf4d/tenant/raa?verb=ListSets

Zowel de meta data als ook de bijbehorende afbeeldingen worden aangeboden onder een CC0-licentie. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mag worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd, zelfs voor commerciële doeleinden. Wij raden echter aan om de bron van de data en datum van de laatste harvest op de onderstaande manier te vermelden. Gebruikers kunnen dan de kwaliteit van de gebruikte data beter beoordelen. Een voorbeeld van zo’n vermelding kan dit zijn: “Deze data is afkomstig van het Regionaal Archief Alkmaar: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/api. Laatst ververst op {datum}”

Wij vinden het ook leuk om te weten voor welke toepassingen deze data wordt gebruikt. Wij stellen het dan ook op prijs als u uw toepassingen bij ons meldt.

Wie gebruikt deze data ook: